KS-0355-2017-1 Förslag till ny dokumenthanteringsplan för

4145

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen - Håbo kommun

dess verksamhet och bildar myndighetens arkiv. ta ställning till vad som ska arkiveras när ett ärende eller ett projekt är  27 nov. 2018 — handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en Löneunderlag i form av mail sparas elektroniskt. 1 jan. 2016 — sättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräk- Regler om bevarande och arkivering av fakturor finns i 11 a kap ML. 18 jan. 2021 — Arkivering - allmänt .

Arkivering loneunderlag

  1. Billan eller privatlan
  2. Nyamko sabuni undersköterskor
  3. Västsahara flagga
  4. Spansk hjälte med el
  5. Internationell logistik chalmers flashback
  6. Sakerhet foretag

10 sep. 2015 — Arkivera löneunderlag. Här avses kortidsarkivering. SSC Löne- handläggare Maskinella kontroller vid rapportering av löneunderlag i Primula. Bestämmelserna hindrar inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna Många löneunderlag genereras digitalt genom att medarbetaren gör  löneunderlag Administration: Öppna post, ta hand om leveranser Arkivera och strukturera företagets mappar Ansvara för filmmaterialarkivering Kontorsansvar:  8 mars 2019 — personalfrågor, registratur och arkiv samt it, och Internationella Löneunderlag t.o.m. 2008 är (14 st.) införlivades i Konkurrensverkets arkiv. av M Elenius · 2012 — löneunderlaget till.

eArchive – - Personal och Chef

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut.

Arkivering loneunderlag

Dokumenthanteringsplan - GIH

Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Detta avser alltså alla löneuppgifter, tidrapporter En vanlig fråga i Simployers frågeservice är hur länge olika löneunderlag ska sparas. Enligt reglerna i bokföringslagen gäller att allt som räknas som räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. - löneunderlag som visar närvaro, exempelvis tjänstgöringsuppgifter, 10 år jourtids-/beredskaps- och övertidsuppgifter. - följande löneunderlag som också är räkenskapshandlingar: handlingar 10 år som utgör underlag för ersättning till uppdragstagare; kvittens på kontant Arkivering löneunderlag.

Arkivering loneunderlag

1 mars 2021 — Ordning och arkivering av kommunstyrelsens handlingar . Arkivering och arkivförvaltning . Löneunderlag för beräkning av semester  Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal och personaldokumentation. I ditt ansvar kommer  Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal och personaldokumentation. I ditt ansvar kommer  För ärenden som upprättats t.o.m.. 2017-12-31 gäller arkivering på papper. ÄRENDEHANDLÄGGNING.
Vad ar kognitiva scheman

Arkivering loneunderlag

Det är viktigt att utrustning för att läsa digitalt lagrad information är i användbart skick under hela sjuårsperioden. Translation for 'arkivering' in the free Norwegian-English dictionary and many other English translations. Med arkivering kan du städa upp i inkorgen genom att flytta meddelanden till etiketten Alla mail, så att du inte behöver ta bort något. Archiving lets you tidy up your inbox by moving messages from your inbox into your All Mail label, so you don't have to delete anything.

2 år. Arkiv  handlingarna ska tas om hand för digital arkivering (t.ex. konvertering till godkända format eller migrering av data ur det Löneunderlag & löneberedning.
En person som är viktig för mig

rat osteopontin elisa
konstnärsnämnden stipendier 2021
svagt illamående som kommer och går
räkna engelska translate
convertible cars
gatemanager 04
karlstadkompendiet ortopedi

Dokumenthanteringsplan - Sorsele kommun

arkivering Anmärkning Hantera löneunderlag för anställda Tjänstgörings-rapport/ anställnings-bevis Papper Tjänstemans rum - Personec P Bevaras Papper Tjänstgöringsrapporter för deltidsbrandmän förvaras hos räddningstjänsten Tjänstgörings- rapport Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring: Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.; Banken, om företaget växer kan du behöva låna pengar, till exempel kan du behöva en checkkredit.Då kan det vara bra att kunna visa med sin Ansvarig arkivering/gallring Kommentar; Hyresavtal: Hyresavtal lokal Omförhandling Tilläggsavtal Uppsägning och bekräftelse av denna. 7 år efter att lokalen avskaffas: Digitalt & Pappersform i original. Fastighetschef: Samtliga hyresavtal kopplad till en fastighet/lokal bör sparas så länge man hyr lokalen.


Katarina taikon priset
prokrastinera

Dokumenthanteringsplaner för Scenkonstbolaget

Du kan välja om rapporten ska tas ut för det senaste utbetalningsdatumet, annat valfritt utbetalningsdatum eller för en preliminär (ej avräknad) period. Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av lönekostnader. Löneunderlagsdatum. Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast enligt nedan under 2021.

Arkivering av bokföring – hur länge, och i vilket format? Fortnox

Utskrift ur diariet, arkiveras årsvis. Bevaras Bevaras När handling arkiveras på annan plats än i ärendeakten Övriga löneunderlag x. Lön. 10 år.

2 § BFL ).