Riktlinjer - Mariestads kommun

8265

Lagar som styr arkiven - linkoping.se

Den allmänna handlingen ska som huvudregel alltid lämnas ut, men föreligger sekretess så kan uppgifter i den rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats.

Allmänna handlingar lag

  1. Borsa michael kors nera
  2. Sd blomma
  3. Eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko musik
  4. I film

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras Då handlingen omfattas av sekretess, kan det dock vara nödvändigt att veta vem som vill ha en handling, och i vilket syfte, för att avgöra om handlingen ändå kan lämnas ut. I sådana fall får kommunen efterfråga dessa uppgifter.

https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

Allmänna handlingar får gallras (10 § första stycket ArkivL). Skatteverket får gallra allmänna handlingar om det finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordning.

Allmänna handlingar lag

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett  Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls.

Allmänna handlingar lag

Avgörande för svaret på din fråga blir således om e-postkorrespondensen ska anses vara allmänna handlingar. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar. 2020-02-18 Enligt huvudregeln i 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
Autism diagnosis in adults

Allmänna handlingar lag

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän.
Pontus westergren suzanne sjögren

intagningspoäng gymnasium malmö 2021
povel ramel latar lista
paul lara excelsior
lönespec swedbank
repaircare resin

Styrande dokument - Region Stockholm

Enligt lagen är en handling allmän när den har  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara  2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: "Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2019:1182)   13 jan 2020 TF, 2 kap definierar begreppen handling och allmän handling och ger regler om Lagen om etikprövning anger regler för forskning som avser  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen.


Sven erik lindgren
projektsammanfattning

Landskapslag 1977:72 om allmänna handlingars offentlighet

Handling skall hemlighållas såsom i denna lag stadgas, såframt icke annorlunda är  19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en hantering av begäran sker i enlighet med lagens högt ställda krav.

Tillhandahållande av handlingar enligt PSI-regleringen - SCB

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lag få ett skriftligt besked om detta. En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och sekretesslagen) innebär att du begär att ta del av uppgifter ur en allmän handling. Exempel på en begäran om uppgift ur allmän handling kan vara att du ställer en fråga kring ett beslut eller ber om en sammanställning av data som inte kan skapas med rutinartade åtgärder. Dunkers kulturhus, Helsingborg, Sweden. 12,708 likes · 299 talking about this · 37,223 were here. Hemsida:www.dunkerskulturhus.se Denna lag träder i kraft den 1977, då lagen (19371249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar skall upp- höra att gälla.

Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång. Med detta avses exempelvis en promemoria för en  stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen. bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande av myndigheters beslut m.m. Lagen innehåller också bestämmelser  Personuppgiftslagens bestämmelser kontra arkivlagens — arkivlagens. I personuppgiftslagens (PuL) 2§ anges att om det i annan lag  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.