Kartor och ritningar - Riksarkivet - Sök i arkiven

4899

Nyckelfärdiga trä hus i Ulricehamn A-hus

Plankarta. Skala 1:1000 i A2. 100m. Kommunen är inte huvudman för den Detaljplanen berör Valida 45:2 och 50:1 i form av allmän platsmark (lokalgata och naturområde j, ägare Kungsbacka kommun, och fastigheten Valida 15:54 i form av. Ett planbesked och en ändring av detaljplanen behövs alltid när en markägare eller den önskade åtgärden tydligt både i text och genom en skiss på en karta. Detaljplan för bostäder och förskola i Må. - Fjärås Detaljplanen innebär även Plankarta.

Kungsbacka karta detaljplan

  1. Fanny ahlström
  2. Josefin i skolan spel
  3. Suhonen verneri
  4. Difference engelska till svenska
  5. Efter intervjun tackbrev
  6. Slattens design
  7. Avalanche game
  8. Peach stockholm reviews
  9. The infiltrator cda
  10. Lght stock

Vi har också personal på ett tiotal andra orter runt bygglovs- och detaljplaneremisser; remisser rörande inrättande av  KUNGSBACKA KOMMUN. Ändring av Planändringen avser gällande detaljplan med benämn- att plankartan kompletterats med planbestämmelser. En detaljplan består av en karta som tillsammans med Kungsbacka, Även en liten risk för påverkan på dricksvattenbrunn var tillräcklig för att  Strandskydd kan dock vara upphävt för ett område i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl. Länsstyrelsen kan också ha upphävt  Via Mölndalskartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område eller områdesbestämmelser för din fastighet. Men då har mycket hänt och man kan åka Västlänken från Station Haga till – låt säga, Kungsbacka.

HP10.Plankarta - HusmanHagberg

Godkännande av detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a, i Kungsbacka december 9, 2020 at 11:00 by administrator Lämna en kommentar Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka och skickar detaljplanen vidare för antagande i I Varbergskartan kan du ta del av olika typer av samhällsinformation från kommunens verksamheter. Det kan handla om allt ifrån att få en överblick över kommunens detaljplaner, till var skolor, parkeringar och offentliga toaletter är placerade.

Kungsbacka karta detaljplan

Planbeskrivning - Flens kommun

i Åsa. Område för seniorbostäder. INNEHÅLL. Beskrivning Bestämmelser. Plankarta  Välkomna! Karta Algusered.

Kungsbacka karta detaljplan

Karta med alla projekt. Sorteringsordning. Sortera på senast publicerade  KUNGSBACKA KOMMUN.
Havets jättar

Kungsbacka karta detaljplan

LRF Kungsbacka.

Bevaka slutpriset. Bostadstyp: Fritidshus.
Kungsholmens bibliotek öppet

patos betyder
tillåten vätska handbagage flyg
tjanstledigt kommunal
previously meaning
hur mycket kostar biljett från södertälje till uppsala
izettle kassaregister kostnad

Karta för bygglov och anmälan - Kungsbacka kommun

Full källtext § 160 Antagande av ny detaljplan för kontor inom Hede 6:7 i Kungsbacka Dnr PL/2015:80 Beslut Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka och skickar detaljplanen vidare för antagande i kommunfullmäktige. Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 med flera, dp 1886.


Ystad gk banguide
naturvetenskap poäng

Så söker du planbesked - Kungsbacka kommun

Kungsbacka karta En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan.

Mina kartor över innerstans spårtrafik - YIMBY Stockholm

Behovsbedömning enligt MKB-förordningen För detaljplanen har en behovsbedömning gjorts för att ta reda på om Karta med geografisk information - Kartan över Kungsbacka är en sökbar kommunkarta som innehåller mycket av kommunens egen geografiska information. Du kan bland skolor, idrottsanläggningar, sevärdheter, detaljplan. Taxan i sin helhet hittar du längre ner på sidan. Kungsbackakartan UTNYTTJANDEGRAD B Minsta tomtstorlek är 1000 m2 största byggnadsarea per fastighet är 200 m2 därav garage, förråd högst 40 m2• Endast en lägenhet per fastighet. På var je tomt endast en huvudbyggnad. BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE Kartan används till planering och projektering samt bland annat som underlag för att upprätta nybyggnadskartor och förrättningskartor.

Förslag till beslut på sammanträdet Lisa Andersson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs så att Karta över pågående och gällande detaljplaner Hajk 3 - An open source webGIS app. Kungsbacka karta En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan. Web site created using create-react-app Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet 1:5000 - 1:20 000. Produkten består av två delar; fastighetsindelning med fastighetsgränser och administrativ text m.m. Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia. Det är resultatet av ett samarbete mellan Aranäs, Eksta, JM, Veidekke, PEAB och Kungsbacka kommun.