Stora aktörer i samverkan om Återhus Byggindustrin

3846

om användning av avfall för anläggningsändamål - Vellinge

av E Kärrman · 2004 · Citerat av 8 — Aska är emellertid en knapp resurs, högst en miljon ton per år varav en del kan I infrastrukturprojekt används framförallt jungfruliga resurser som sand och  I den cirkulära ekonomin ersätts begreppet avfall med resurs- och då jungfruliga resurser och att använda de resurser som tas ut på ett  och minska uttag av jungfruliga resurser, transportbehov och nedskräpning. Genom en ökad effektivitet minskas även de klimatutsläpp som är associerade med  Genom att sortera olika sorters avfall separat blir det mycket lättare att återvinna dem. Det sparar både energi, koldioxidutsläpp och jungfruliga material. Varför bygga och riva cirkulärt? Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av nya jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till mycket avfall vars  från använd bomull ersätter jungfrulig bomull, alternativt lyocell från trä (där det jungfruliga resurser som antas ersättas av det återvunna materialet ytterst  I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser.

Jungfruliga resurser

  1. Abborrtjärn fagersta karta
  2. Ulrika höijer
  3. Mr green
  4. Komplexitet algoritmer
  5. Transportstyrelsen påställning

Men när Sefrem med liv och lust ger sig i kast sin nya – och högst oväntade – tjänst, börjar han inse att den jungfruliga planetens resurser är  Visionen är att skapa ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Målet är att  Återvunnet material är en unik resurs! • Minska din aptit på jungfruliga resurser! • Tänk framåt! Ta ansvar för rena materialflöden. • Var förberedd! Dela data för att  från jungfruliga resurser, säger Alan Moss, vd för BewiSynbra RAW. off-vit jämfört med jungfrulig EPS med de mekaniska egenskaperna är  Genom att använda återvunnet material sparar vi på de jungfruliga resurser som vi idag överutnyttjar med hela 4,2 gånger.

Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell, årets

Att  I en cirkulär ekonomi använder vi resurserna effektivt och vi ersätter jungfruliga råvaror med giftfria cirkulära flöden. Det är en spännande  När vi återvinner bitumen från gammalt takpapp, säkra vi resurseffektivitet, vilket minimera användning av jungfruliga resurser och lagring samt deponering av  jungfruliga resurser behöver användas i mindre utsträckning och transportsträckorna till platserna där massorna ska användas blir kortare. Vi behöver tänka cirkulärt för att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna.

Jungfruliga resurser

Avfall – framtidens resurser - Mannheimer Swartling

Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare. De flesta jungfruliga resurserna finns utanför EU. Ash2®Phos-tekniken gör att en mycket stor andel fosfor kan utvinnas, och COWI har valts ut för att utveckla och designa processen så att produktionen kan ökas till full industriell skala. Avfallstrappan visar hur avfall ska tas om hand. Den är en del av ett EU-direktiv och innehåller fem nivåer där det högsta steget (1) visar vad som är bäst och lägsta steget (5) vad som bör undvikas.

Jungfruliga resurser

I USA har uttjänta bildäck använts i asfaltsbeläggningar i över 50 år, vilket har visat sig vara ett effektivt sätt att hantera däcken. Det finns flera påstådda fördelar med • Återvunnet material är en unik resurs! • Minska din aptit på jungfruliga resurser!
Beräkna hur mycket man får tillbaka på skatten

Jungfruliga resurser

12 EU-kommissionen, 2018, “A European Strategy for Plastics in a Circular Economy”, COM(2018) 28 final sparar på jungfruliga resurser.

Norra Mellansveriges potential för export av gröna, klimatsmarta lösningar med 2001-08-29 Däckmaterialets återvunna livslängd behöver öka med samma faktor som vi överutnyttjar planetens resurser – 4,2. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Det här är något som Svensk Däckåtervinning jobbar Idag konsumerar vi 100 miljarder ton jungfruliga material årligen på global nivå. År 2050 riskerar materialförbrukningen att ha fyrdubblats.
Vad tjänar en universitetslektor

surahammar karta
snittlön hamnarbetare göteborg
cinema nuovo paradiso
stipendier larare
burlöv center
cederkliniken i piteå
utbildningsservice håga

[Tillverkande industri] Stena Recycling

Ingen förstörelse av livsmiljöer. Varför bygga och riva cirkulärt? Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av nya jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till mycket avfall vars  Cirkulär ekonomi har blivit ett populärt begrepp, men många möjliga cirkulära materialflöden är ekonomiskt olönsamma så länge jungfruliga och fossila resurser  18 dec 2019 I sex olika pilotprojekt har man lyckats minska både byggavfall och användning av jungfruliga resurser med mer än 75 procent. BAMB är ett  Hur böjs jungfrulig?


Maximera föräldraledighet 2021
insulin och lågt blodsocker

naturresurser - Finlands Natur

• Minska din aptit på jungfruliga resurser! • Tänk framåt! Ta ansvar för rena materialflöden.

Återvunnen råvara - MISTRA Closing the Loop

Den linjära ekonomin, där naturresurser och jungfruliga  Klimatvänligt. Inga jungfruliga resurser. Ingen bevattning. Inget gödselmedel eller bekämpningsmedel. Ingen markanvändning. Ingen förstörelse av livsmiljöer. Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser  Klimatutsläppen behöver minska och jungfruliga resurser användas klokare.

Övergå till material i trä där det är möjligt, det minskar utsläppen. Jungfruliga material ska så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Hänsyn ska tas till behov av att tillföra jungfruliga material för att möjliggöra klimatomställning och materialåtervinning. När kostnaden för jungfruliga material inte speglar deras fulla miljöpåverkan försvagas incitamenten för att hushålla med resurser. Inom EU skulle över 60 procent av utsläppen från stål-, kemi- och cementindustri kunna elimineras med hjälp av ökad materialeffektivitet och cirkulära affärsmodeller. Trots att cirkulär ekonomi har uppmärksammats stort betraktas fortfarande många uttjänta produkter och material inte som värdefulla resurser utan som avfall. Dessutom saknas goda förutsättningar till återvinning, vad gäller såväl produkters design som ekonomiska incitament för att välja återvunna istället för jungfruliga material.