Frellwits-filter-lists/Frellwits-Swedish-Filter.txt at master

917

Ställa in Hitta på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Gå tillbaka till Google Tag Manager och klistra in koden i HTML-behållaren. Övergå från en anpassad målgrupp till en Facebook-pixel. Om du har en konverteringsspårningspixel tar du reda på hur du går över till en Lead, window. Kontrollera att pixelbaskoden är korrekt. Om du har installerat pixeln med hjälp av kod på webbplatsen kontrollerar du att allt mellan taggarna